İSG Katip Onayı

HİZMET ALAN İŞYERLERİNİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

Hizmet alan işyerleri modülü, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işyerlerinin İSG hizmetlerini bildirmeleri için tasarlanmıştır. Modül üzerinde işyerleri ve İSG profesyonellerinin karşılıklı olarak yaptığı tüm sözleşmeler görüntülenebilmektedir. Modül aracılığı ile sözleşmeler onaylanıp, iptal edilebilmektedir.

Hizmet alan işyerleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için SGK veri tabanında kayıtlı e-bildirge kullanıcılarının kimlik bilgileri ve e-devlet şifresi ile İSG-KATİP sistemine girerek sözleşmelerini yapabilmektedir.

Hizmet Alan İşyerleri İçin Sisteme Giriş Aşamaları
http://isgkatip.csgb.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/csgb-isg-katip adreslerinden giriş yapılır. Giriş ekranı geldikten sonra “İSG-KATİP Giriş” butonuna basılması gerekmektedir.

İSG-KATİP giriş” butonuna basıldıktan sonra doğrulama ekranında yer alan doğrulama metotlarından (e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı) herhangi biri seçilerek sisteme giriş işlemi tamamlanır.

Kullanıcı ilgili kimlik doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra İSG-KATİP giriş ekranına yönlendirilmektedir.

İSG-KATİP ekranındaki giriş butonuna basılarak kurum seçiniz ekranına ulaşılmaktadır.

Kurum seçiniz ekranında bir veya birden fazla giriş yetkisi bulunabilmektedir. Kullanıcıya özel tanımlanmış bir sertifika veya farklı bir yetki bulunması durumunda burada ilgili yetki türleri listelenmektedir. İşlem yapılmak istenilen yetki türünü seçerek giriş yapılması gerekmektedir. Hizmet alan işyerleri kullanıcıları, “Hizmet alan işyerleri e-bildirge kullanıcısı” yazan yetki türünü seçerek girişlerini gerçekleştirirler. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra hizmet alan işyerinin e- Bildirge kullanıcısının karşısına yetki rolüne göre tasarlanmış olan ekran ara yüzü gelmektedir.

Kurum alt bilgileri butonuna tıklandığında işyerinin SGK kayıtlarında yer alan bilgiler ekrana getirilmektedir. Bu raporda yer alan verilerde değişiklik İSG-KATİP üzerinden yapılamamaktadır. SGK’ da yapılan değişiklikler web servisler aracılığı ile 1 gün içerisinde İSG-KATİP veri tabanına aktarılmaktadır.

Kullanıcı bilgileri butonuna tıklandığında sistem kullanıcısına ait bilgiler gelmektedir. Burada yer alan bilgiler KPS – MERNİS veri tabanlarında yer alan bilgileri içermektedir. Sistem kullanıcısı sadece kendisine ait telefon ve e-posta bilgilerini güncellemeye yetkilidir. Diğer bilgilerin güncellenebilmesi için MERNİS ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Hizmet Alan İşyerleri İçin Görevlendirme- Sözleşme Aşamaları
Hizmet Alan İşyerleri, İSG Profesyonellerini iki şekilde bünyelerinde görevlendirebilmektedir. İşyerleri; SGK primlerini ödemek şartıyla bireysel olarak bir İSG profesyoneli ile anlaşarak veya OSGB’ ler üzerinden hizmet alımı yolunu seçerek yükümlü oldukları İSG hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir.

Yapılacak görevlendirmeler ve sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hizmet Alan İşyerleri İle Bireysel Sözleşmeler
Menüdeki (ağaç yapısının) hizmet alan işyerleri modülü seçilerek gelen ekrandan görevlendirme –  sözleşme sekmesine girilmesi gerekmektedir.

Görevlendirme – sözleşme ekranı üzerinde, yapılan tüm sözleşmeler görüntülenmektedir. Yeni bir uzman görevlendirilmesi işlemi için araç çubuğunda bulunan yeni butonuna basılarak gelen ekran üzerinde görüleceği gibi ilgili alanlar doldurulması gerekmektedir.

“Sözleşme türü” ve “personel kategori adı” seçimi tamamlandıktan sonra “T.C. kimlik   no” sekmesinin   sonunda   yer   alan   mercek işaretine basılarak görevlendirilmek istenen İSG profesyoneline ait T.C. kimlik numarası girişi yapılır. Girilen T.C. kimlik numarası İSG-KATİP sistemine kayıtlı bir T.C. kimlik numarası ise İSG profesyonelinin adı soyadı sistemde görüntülenebilecektir. Sistemde kayıtlı bir T.C. kimlik numarası değil ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Kırmızı ile belirtilmiş “max. aylık çalışma saati ve max. aylık fazla mesai saati” görevlendirilecek İSG profesyonelinin kalan sürelerini göstermektedir.

(195 saat ve 22,5 saat). İSG profesyonelleri sözleşmeler yapılırken, en fazla burada belirtilen süreler doğrultusunda görevlendirilebilirler. Bu süreler İSG mevzuatında yer alan çalışan sayıları ve çalışma süreleri dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Girilen bilgilerde kontrol edildikten sonra “kayıt butonuna” basılarak görevlendirme işlemi tamamlanabilmektedir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşme yapılan İSG profesyonelinin İSG-KATİP’ e giriş yaparak görevlendirme ve sözleşmeler bölümünde bulunan sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. İşyeri onaylanmamış sözleşme ile İSG hizmeti alsa dahi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Hizmet Alan İşyerleri İle OSGB Arasındaki Sözleşme
Hizmet Alan İşyerleri ile OSGB’ ler arasında sözleşme yapılabilmesi için hizmet alımı yapacak olan işyerinin SGK sicil numarasını sözleşme yapacağı OSGB’ ye bildirmesi gerekmektedir. Hizmet Alan İşyerlerinin sözleşme girişinin OSGB’ ler için dışa görevlendirme bölümünde anlatılan şekilde OSGB’ ler tarafından yapılması gerekmektedir. OSGB’ ler gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Hizmet Alan İşyerleri e-bildirge kullanıcısının İSG-KATİP ’e giriş yaparak sözleşmesini onaylaması yeterli olmaktadır. Bu sözleşme “hizmet veren kurum” başlığı altında görüntülenebilmektedir. Bu alanda işyerinin hizmet aldığı OSGB’ nin ismi yer almaktadır. Sözleşmeyi onaylanması için araç çubuğunda yer alan “onayla” butonuna basılması gerekmektedir.

Yapılan sözleşmelerin iptali söz konusu ise araç çubuğu üzerinde yer alan “sözleşme iptal” butonu ile yapılan sözleşmeler iptal edilebilmektedir.

UZMED OSGB konusunda uzman personelleri ile İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde isg katip onay hizmeti vermektedir.

İlgili Döküman;
İsg Katip Giriş Kılavuzu

Benzer Gönderiler