Acil Durum Eğitimleri

ACİL DURUM EĞİTİMİ

YASAL GEREKLİLİK;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. maddesinin b ve c bentlerine göre işveren;
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
Ayrıca acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

EĞİTİM SÜRELERİ

Bu kapsamda eğitim seanslarımız en az 4 saat en çok 8 saat olacak şekilde planlanmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

  • Acil Durumlar ile ilgili genel tanımlar
  • Acil Durum çeşitleri
  • Acil Durumlarda çalışanların doğru hareket tarzları
  • Acil Durumlarda, korunma ve tahliye
  • Acil Durumlar öncesi ve sonrası yapılması gerekenler
  • Acil durum ekipleri ve görevleri
  • Acil durum tahliye tatbikatı yapılması

UZMED OSGB, acil durumlar konusunda eğitici eğitmenlik belgesine sahip eğitimcileri ile hem tüm çalışanlarınıza hem de sadece acil durum ekiplerinde görevli personelinize teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerin verilmesini sağlamaktadır.