Kişisel Maruziyet Ölçümleri

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.
Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.
Güvenli çalışma ortamı oluşturulan işyerlerinde çalışanların memnuniyet düzeyleri ve üretim kalitesi artırmak adına iş hijyeni ölçümlerinin yapılması verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır.
UZMED OSGB, çözüm ortağı İş Hijyen Akredite Laboratuvar Kuruluşu vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta ve kontrollerde sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.


PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ
 • Aydınlatma
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri
 • Termal Konfor
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tabloda yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yap¬tırmak zorundadır.

Kişisel Maruziyet Ölçümü