İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için, işyeri hekimi hizmeti vermektedir.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 20.07.2013 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güveliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için hekimlik diplomasına sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesi bulunan hekimleri ile hizmet vermektedir.

İŞYERİ HEKİMİMİZİN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:

 • İşverene, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri doğrultusunda çalışanların sağlık ve çalışma ortamlarının gözetimiyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İşyerinizde poliklinik hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 • SGK üzerinden temin edilebilecek reçeteleri yazmak,
 • Gece vardiyaları da dâhil olacak şekilde çalışanların sağlık gözetimlerini yapmak,
 • Çalışanların sağlık geçmişini incelemek,
 • İşe giriş, işe dönüş ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • Gebelik durumu olan, engelli olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan çalışanlar gibi özel durumlara sahip olan çalışanların yakın takibini yapmak,
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, risk değerlendirmesi sonrasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
 • Meydana gelen meslek hastalıkları ve iş kazalarının kayıtlarını tutmak, araştırma-inceleme raporlarını hazırlamak, önleyici faaliyet planlarını hazırlamak,
 • Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Yıllık eğitim ve çalışma planlarını hazırlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılmak,
 • Tespit öneri defterinin düzenli olarak yazılmasını sağlamak,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi konusunda işverene önerilerde bulunmak,
 • Yıl içinde çalışanlara; hijyen, ilkyardım, ergonomi, bulaşıcı hastalıklar, kişisel koruyucu donanım kullanma vb. eğitimleri vermek, eğitimlerin devamını sağlamak,
 • Gerekli durumlarda işyerinde ortam ölçümlerin yapılmasını planlamak, yapılan ortam ölçümleri sonuç raporlarının çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 • İşe giriş, periyodik muayenelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sağlık tetkiklerinin (akciğer testi, solunum testi, odyo testi, portör muayenesi vb.) yapılmasını sağlamak, sonuçların değerlendirmesini yapmak, işverene ve çalışana bilgilendirme yapmak,
 • İşyerinde bulunan yemekhane, lavabolar, çay ocağı, dinlenme yerleri, soyunma odaları gibi bölümlerin genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • Çalışanların yaptıkları iş ile sağlık bilgilerinin uygunluklarının kontrollerini yapmak, gerekli olması halinde işverene önerilerde bulunmak,
 • Ergonomi ile ilgili risklerin araştırmasını yapmak ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sertifikalı ilkyardım eğitimlerinin alınmasını sağlamak vb.
İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 20.07.2013 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için hekimlik diplomasına sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesi bulunan hekimleri ile hizmet vermektedir.

UZMED OSGB İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde işyeri hekimi hizmeti vermektedir.

İŞYERİ HEKİMİMİZİN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:


 • İşverene, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri doğrultusunda çalışanların sağlık ve çalışma ortamlarının gözetimiyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İşyerinizde poliklinik hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 • SGK üzerinden temin edilebilecek reçeteleri yazmak,
 • Gece vardiyaları da dâhil olacak şekilde çalışanların sağlık gözetimlerini yapmak,
 • Çalışanların sağlık geçmişini incelemek,
 • İşe giriş, işe dönüş ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • Gebelik durumu olan, engelli olan, önceden iş kazası geçirmiş, 18 yaşından küçük olan çalışanlar gibi özel durumlara sahip olan çalışanların yakın takibini yapmak,
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak, risk değerlendirmesi sonrasında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
 • Meydana gelen meslek hastalıkları ve iş kazalarının kayıtlarını tutmak, araştırma-inceleme raporlarını hazırlamak, önleyici faaliyet planlarını hazırlamak,
 • Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Yıllık eğitim ve çalışma planlarını hazırlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılmak,
 • Tespit öneri defterinin düzenli olarak yazılmasını sağlamak,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi konusunda işverene önerilerde bulunmak,
 • Yıl içinde çalışanlara; hijyen, ilkyardım, ergonomi, bulaşıcı hastalıklar, kişisel koruyucu donanım kullanma vb. eğitimleri vermek, eğitimlerin devamını sağlamak,
 • Gerekli durumlarda işyerinde ortam ölçümlerin yapılmasını planlamak, yapılan ortam ölçümleri sonuç raporlarının çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 • İşe giriş, periyodik muayenelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sağlık tetkiklerinin (akciğer testi, solunum testi, odyo testi, portör muayenesi vb.) yapılmasını sağlamak, sonuçların değerlendirmesini yapmak, işverene ve çalışana bilgilendirme yapmak,
 • İşyerinde bulunan yemekhane, lavabolar, çay ocağı, dinlenme yerleri, soyunma odaları gibi bölümlerin genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • Çalışanların yaptıkları iş ile sağlık bilgilerinin uygunluklarının kontrollerini yapmak, gerekli olması halinde işverene önerilerde bulunmak,
 • Ergonomi ile ilgili risklerin araştırmasını yapmak ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sertifikalı ilkyardım eğitimlerinin alınmasını sağlamak vb.

 • İlgili Yönetmelikler;
  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi