İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

YASAL GEREKLİLİK;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

EĞİTİM SÜRELERİ


Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa 16 saat
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa 12 saat
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa 8 saat
olacak şekilde eğitimler tekrarlanmalıdır.

Bu kapsamda eğitim seanslarımız en az 4 saat en çok 8 saat olacak şekilde planlanmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

 • Genel konular
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 • Sağlık konuları
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım,
  • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
 • Teknik konular
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma,
 • Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

UZMED OSGB, İşyerinizin ihtiyaçlarını belirleyerek veya sizin talebinize göre İş Güvenliği ve Sağlığı konusundaki eğitimleri kendi bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanlarıı ve işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

YASAL GEREKLİLİK;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

EĞİTİM SÜRELERİ

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa 16 saat
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa 12 saat
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa 8 saat
olacak şekilde eğitimler tekrarlanmalıdır.

Bu kapsamda eğitim seanslarımız en az 4 saat en çok 8 saat olacak şekilde planlanmaktadır.

EĞİTİM KONULARI

 • Genel konular
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 • Sağlık konuları
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım,
  • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
 • Teknik konular
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma,
 • Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

UZMED OSGB İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde konusunda uzman personellerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği eğitim hizmetleri vermektedir.

UZMED OSGB, İşyerinizin ihtiyaçlarını belirleyerek veya sizin talebinize göre İş Güvenliği ve Sağlığı konusundaki eğitimleri kendi bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirmektedir.

İlgili Yönetmelikler;
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği