Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi) sadece çok tehlikeli iş kollarında zorunlu olan, işyeri hekiminin işini kolaylaştırmak amaçlı bir hizmettir.

İŞYERİ HEMŞİRESİ / DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 20.07.2013 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde Diğer Sağlık Personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güveliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için hemşirelik bölümü mezunu sağlık personeli ekibi ile hizmet vermektedir.

 

İŞYERİ HEMŞİRESİ / DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:

 • İşyeri hekimi ile birlikte koordinasyonlu olarak çalışmak,
 • İşyeri hekimi tarafından verilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapmak ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak,
 • Özel politika gerektiren çalışanların (gebe, engelli, yaşlı vb.) takibini yapmak ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin organize edilmesinde işyeri hekimine yardımcı olmak,
Diğer Sağlık Personeli

İŞYERİ HEMŞİRESİ / DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 20.07.2013 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde Diğer Sağlık Personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için hemşirelik bölümü mezunu sağlık personeli ekibi ile hizmet vermektedir.

UZMED OSGB İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde işyeri hemşiresi / diğer sağlık personeli hizmeti vermektedir.

İŞYERİ HEMŞİRESİ / DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:


 • İşyeri hekimi ile birlikte koordinasyonlu olarak çalışmak,
 • İşyeri hekimi tarafından verilecek iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görevleri yerine getirmek,
 • Sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapmak ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak,
 • Özel politika gerektiren çalışanların (gebe, engelli, yaşlı vb.) takibini yapmak ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin organize edilmesinde işyeri hekimine yardımcı olmak,

 • İlgili Yönetmelikler;
  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Diğer Sağlık Personeli