İskele Kontrolleri

İSKELE KONTROLLERİ

Ülkemizde her yıl çok sayıda yüksekten düşmeye bağlı ölümlü iş kazaları yaşanmaktadır. Yaşanan bu ölümlü kazaların bir çoğu iskeleler üzerinde yapılan çalışmalarda meydana gelmiştir.

Bu nedenle kullanılan iskelelerin, diğer ekipmanlar gibi düzenli olarak her yıl (asgari altı ayda bir) kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

İskelelerin periyodik kontrol zorunluluğu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-II bölümü 4.3. (İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler) maddesi ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre yapı iskelelerinin periyodik kontrolleri; inşaat ve makine mühendisleri, mimarlık bölümü mezunları, makine ve inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisleri tarafından yapılabilmektedir.

    İskele Periyodik Kontrolleri

  • Yapı İskelelerinin (Cephe İskeleleri) Periyodik Kontrolleri
  • Seyyar İskelelerin Periyodik Kontrolleri
  • Kalıp İskelelerin Periyodik Kontrolleri
  • Ahşap İskelelerin Periyodik Kontrolleri
İskele Kontrolleri