Acil Durum Eylem Planı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

Ülkemiz bilindiği gibi aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır ve bu nedenle ülkemiz deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Ayrıca artan teknoloji ve sanayileşme ile birlikte günümüzde hemen hemen her gün işletmelerde meydana gelen yangın, patlama vb. vakalarına şahit oluyoruz. Deprem, yangın, sel, patlama, sabotaj gibi acil durum çeşitlerini işyerlerinde yaşamamak ve olası bir acil durum karşısında hazırlıklı olabilmek için önceden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesi gereği işverenler, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden belirlemek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak, tatbikatların yapılmasını sağlamak ve acil durum eylem planını hazırlamak zorundadır.

UZMED OSGB İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde acil durum eğitimleri, yangın söndürme tatbikatları ve acil durum eylem planları hizmetleri vermektedir.

UZMED OSGB olarak işletmelerinizdeki acil durumları belirliyoruz ve tüm personele acil durumlar hakkında bilgilendirme eğitimi veriyoruz. Acil durum ekiplerinin kurulmasını sağlayıp, acil durum ekipleri ile birlikte tüm personele gerekli eğitimleri veriyoruz ve acil durum eylem planlarının hazırlanmasını sağlıyoruz.

Ayrıca zorunlu olan ve yılda bir yapılması gereken tahliye ve yangın söndürme tatbikatlarının da gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

İlgili Yönetmelikler;
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Acil Durum Tatbikatları