İSG Profesyonellerin Katıldıkları Eğitim Kredilendirme Genelgesi

Bu Genelge, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlayan, mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek eğitim, yayın ve etkinliklerin kredilendirme kriterlerinin usul ve esaslarını içermektedir.

Bu Genelge hükümleri iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine ve diğer sağlık personellerine bir zorunluluk getirmemekte ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki gelişim açısından katkı sağlayacağı ön görülmektedir.

Başvurular için ilave duyuru yapılacak olup, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle İSG-Katip üzerinden alınmaya başlanacaktır.

Yayımlanan Genelge için tıklayınız.

Kredilendirme Kriterleri için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Benzer Gönderiler