Tahribatsız Muayene

TAHRİBATSIZ MUAYENE

Tahribatsız muayene inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.

Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân veren deney ve test türüne tahribatsız muayene yöntemleri denir.

Kullanımda olan başta basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları statüsündeki tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde dahil olmak üzere Tahribatsız muayene; Makine ve teçhizatların imalat süreçlerindeki testleri, kaynak kontrolleri, boru tesisatlarının kontrolleri ve sertifikasyonunda en yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Tahribatsız muayene metoduna dair bilgileri ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III’te yer alan 1.7.5. , 2.1.1 ve 2.1.3 alt bentlerinde görebilmekteyiz.

Periyodik kontrole tabii tutulacak makine ve ekipmanların tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilinmektedir.

UZMED OSGB olarak bünyemizde bulunan A Tipi yetkilendirilmiş kuruluş tarafından işletmelerinizde bulunan iş ekipmanlarının tahribatsız muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE METOTLARI

  • Tahribatsız Muayene Hizmetleri
  • Görsel Muayene
  • Sıvı Penetrant Muayenesi
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Ultrasonik Muayene
  • Radyografik Muayene