İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Hizmeti

Uzmed OSGB, bünyesinde bulunan A, B ve C sınıfı iş güveniği uzmanlarıyla işyerlerine mevzuata göre iş güvenliği hizmeti sağlamaktadır.

İş Güvenliği Hizmeti

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güveliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 5. Maddesinde;

İşveren; ‘’ İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirir. Bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ nden hizmet alarak yerine getirebilir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanları ile hizmet vermektedir.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIMIZIN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:

 • İşverene, iş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Risk analizi ekibinin kurulması,
 • Risk analizi ekibine risk analizi eğitimlerinin verilmesi,
 • İşletme genelini kapsayacak şekilde risk analizlerinin hazırlanması,
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması (yangın söndürme ekibi, arama-kurtarma ekibi, tahliye ekibi vb.)
 • Acil durum ekiplerine görevleri hakkında eğitimler verilmesi,
 • Acil durum planının oluşturulması,
 • Acil durum kaçış / tahliye projelerinin çizilmesi,
 • Acil durum tahliye ve yangın tatbikatlarının yapılması,
 • Sağlık ve güvenlik planlarının hazırlanması,
 • İş kazaları sonrasında kaza-olay araştırma raporlarının hazırlanması ve önleyici faaliyet planlarını hazırlamak,
 • Tüm çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer eğitimlerin ( elektrik, bakım-onarım, kişisel koruyucu donanım kullanma, acil durumlar, kimyasal vb.) verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul ekibinin kurulması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul ekibine kurul eğitimlerinin verilmesi,
 • Düzenli periyotlarda iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yapılması,
 • Yapılan iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının tutanak haline getirilmesi,
 • Noter onaylı tespit öneri defterinin düzenli olarak doldurulması,
 • Yıllık çalışma planlarının hazırlanması,
 • Yıllık eğitim planlarının hazırlanması,
 • Yıllık periyodik teknik kontrol planlarının hazırlanması,
 • Kaldırma araçlarının (forklift, lift, platform, asansör, vinç vb.) kontrollerinin yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Basınçlı kapların (hava tankı, kompresör, kazan dairesi vb.) kontrollerinin yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Tesisat kontrollerinin (topraklama ölçümleri, elektrik tesisatı, paratoner topraklama ölçümleri, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı vb.) yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • İşyeri ortam ölçümlerinin (gürültü ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, VOC ölçümü vb.) yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Sertifikalı yangın eğitimlerinin aldırılması ve takibinin yapılması,
 • Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin aldırılması ve takibinin yapılması,
 • İşyerine özgü iç yönetmelik hazırlanması,
 • İSG el kitaplarının hazırlanması,
 • İSG talimat ve taahhütnamelerinin hazırlanması,
 • Makine kullanım, bakım ve iş güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma iş izin formlarının hazırlanması,
 • Düzenli periyotlarda saha gözetim raporlarının hazırlanması,
 • Yasal mevzuat takiplerinin yapılması ve bilgilendirme yapılması,
 • ISO 45001 yönetim sistemine uyumlu çalışmaların yapılması vb.
İş Güvenliği Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği işletmelerde İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6. maddesinde;

İşveren; ‘’Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir’’ şeklinde belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 5. Maddesinde;

İşveren; ‘’ İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirir. Bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ nden hizmet alarak yerine getirebilir’’ şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda UZMED OSGB, işyerlerinizin tehlike sınıfı, faaliyet alanı ve çalışan sayısına göre yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz için A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanları ile hizmet vermektedir.

UZMED OSGB İstanbul Avrupa Yakasında Arnavutköy, Esenyurt, Hadımköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Silivri ilçelerinde iş güvenliği hizmeti vermektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIMIZIN FİRMANIZDA YAPACAĞI BAZI ÇALIŞMALAR:


 • İşverene, iş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Risk analizi ekibinin kurulması,
 • Risk analizi ekibine risk analizi eğitimlerinin verilmesi,
 • İşletme genelini kapsayacak şekilde risk analizlerinin hazırlanması,
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması (yangın söndürme ekibi, arama-kurtarma ekibi, tahliye ekibi vb.)
 • Acil durum ekiplerine görevleri hakkında eğitimler verilmesi,
 • Acil durum planının oluşturulması,
 • Acil durum kaçış / tahliye projelerinin çizilmesi,
 • Acil durum tahliye ve yangın tatbikatlarının yapılması,
 • Sağlık ve güvenlik planlarının hazırlanması,
 • İş kazaları sonrasında kaza-olay araştırma raporlarının hazırlanması ve önleyici faaliyet planlarını hazırlamak,
 • Tüm çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer eğitimlerin ( elektrik, bakım-onarım, kişisel koruyucu donanım kullanma, acil durumlar, kimyasal vb.) verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul ekibinin kurulması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul ekibine kurul eğitimlerinin verilmesi,
 • Düzenli periyotlarda iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yapılması,
 • Yapılan iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının tutanak haline getirilmesi,
 • Noter onaylı tespit öneri defterinin düzenli olarak doldurulması,
 • Yıllık çalışma planlarının hazırlanması,
 • Yıllık eğitim planlarının hazırlanması,
 • Yıllık periyodik teknik kontrol planlarının hazırlanması,
 • Kaldırma araçlarının (forklift, lift, platform, asansör, vinç vb.) kontrollerinin yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Basınçlı kapların (hava tankı, kompresör, kazan dairesi vb.) kontrollerinin yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Tesisat kontrollerinin (topraklama ölçümleri, elektrik tesisatı, paratoner topraklama ölçümleri, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı vb.) yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • İşyeri ortam ölçümlerinin (gürültü ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü, VOC ölçümü vb.) yapılmasının sağlanması ve kontrollerin takip edilmesi,
 • Sertifikalı yangın eğitimlerinin aldırılması ve takibinin yapılması,
 • Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinin aldırılması ve takibinin yapılması,
 • İşyerine özgü iç yönetmelik hazırlanması,
 • İSG el kitaplarının hazırlanması,
 • İSG talimat ve taahhütnamelerinin hazırlanması,
 • Makine kullanım, bakım ve iş güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma iş izin formlarının hazırlanması,
 • Düzenli periyotlarda saha gözetim raporlarının hazırlanması,
 • Yasal mevzuat takiplerinin yapılması ve bilgilendirme yapılması,
 • ISO 45001 yönetim sistemine uyumlu çalışmaların yapılması vb.

 • İlgili Yönetmelikler;
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanı