Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolleri

ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; işletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatının asgari olarak yılda bir kez uygunluk kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu sebeple UZMED OSGB olarak bünyemizde bulunan A Tipi yetkilendirilmiş kuruluş tarafından işletmenizin elektrik tesisatını, topraklama tesisatını, enerji hatlarını, kaçak akım rölelerini, elektrik pano ve bağlantılarını, pano uyarıcı işaretlerini, pano izole halı durumlarını, katodik koruma ölçümlerini kontrol ediyoruz.

Yapılan tüm bu ölçüm ve kontrollerde hassas ve kalibre edilmiş elektrik ölçüm ve test araçları kullanılmaktadır.
Termal Konfor Ölçümleri