Uzaktan Eğitim

UZAKTAN İSG EĞİTİMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması ile ilgili iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak farklılıklar söz konusu olmakla birlikte çalışanların sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durumlara hazırlık, çalışanların eğitimi, bilgilendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımı konuları tüm işverenlerin ortak sorumluluklarıdır.
15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği işveren çalışanlarına bağlı bulunduğu tehlike sınıfına göre işe girişte ve periyodik olarak eğitimler vermek zorundadır.
İlgili yönetmelikte; ‘’İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir.’’ İfadesi yer almaktadır.
Bu bağlamda UZMED OSGB; çalışanlara ve yöneticilere temel iş güvenliği eğitimlerini, uzaktan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yöntemiyle verebilmektedir.
İşyerinizde çalışma sırasında veya evinizde uygun zamanlarda yasal gereklilik haline gelen iş güvenliği eğitimlerini uzaktan eğitim sistemiyle tamamlayabilirsiniz.

  UZMED OSGB UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ KONU BAŞLIKLARI:

 • İş Sağlığına Genel Bakış
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı ve Amacı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanım ve Kavramları
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Yasal Mevzuatlar
 • Tazminatsız Fesih Hakları
 • Çalışmaktan Kaçınma Hakları
 • İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri
 • Ramak Kala Olaylar
 • İş Kazası Kavramları
 • Tehlike ve Risk Tanımları
 • Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durum Kaynakları
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • Ergonomi – Ofis Ergonomisi
 • Acil Durumlar
 • Yangın Olayı ve Yangın Güvenliği
 • Yangın Söndürme Teknikleri
 • Yangın ve Tahliye Tatbikatlar
 • İş Ekipmanlarının Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • İlk Yardım Eğitimleri
 • Kimyasal Maddeler ile Güvenli Çalışma
 • Elektrik İşlerinde İş Güvenliği
 • Yüksekte Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • Sağlık ve Güvenlik Uyarı İşaretlemeleri
Uzaktan Eğitim